Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (29/2023) Wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej CI Games SE

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr 29/2023

Data: 19 lipca 2023 r.

Informacje bieżące i okresowe

Temat: Wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej CI Games SE

 

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., informuje, że powziął dzisiaj wiedzę o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 lipca 2023 r. przez Pana Marcina Garlińskiego oraz o wyborze nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, ze skutkiem na dzień 20 lipca 2023 r., wybrała ze swego grona Przewodniczącego w osobie Pana Mike’a Foleya. 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu