Zobacz wszystkie

Raporty bieżące

2022

29 grudnia 2022

CI GAMES S.A. (35/2022) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

23 grudnia 2022

CI GAMES S.A. (34/2022) Aktualizacja informacji o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską

24 października 2022

CI GAMES S.A. (33/2022) Aktualizacja filarów strategicznych CI Games S.A. na lata 2023 – 2027.

14 września 2022

CI GAMES S.A. (32/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

12 września 2022

CI GAMES S.A. (31/2022) Informacja o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską

6 września 2022

CI GAMES S.A. (30/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

6 września 2022

CI GAMES S.A. (29/2022) Informacja o treści projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r.

6 września 2022

CI GAMES S.A. (28/2022) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r. spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad

2021

21 grudnia 2021

CI GAMES SA (36/2021) Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

16 grudnia 2021

CI GAMES SA (35/2021) Nowe studio deweloperskie CI Games S.A. – Underdog Studio

6 grudnia 2021

CI GAMES SA (34/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

6 grudnia 2021

CI GAMES SA (33/2021) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

6 grudnia 2021

CI GAMES SA (32/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

17 listopada 2021

CI GAMES SA (31/2021) Aktualizacja szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2021

15 listopada 2021

CI GAMES SA (30/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

9 listopada 2021

CI GAMES SA (29/2021) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Zobacz wszystkie

Raporty okresowe

2022

2021

8 kwietnia 2022

Skonsolidowany raport okresowy za 2021 r.

22 listopada 2021

SKONSOLIDOWANY raport okresowy za III kwartał 2021 r.

2 września 2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

24 maja 2021

SKONSOLIDOWANY raport okresowy za I kwartał 2021 r.

2020

19 kwietnia 2021

Skonsolidowany raport okresowy za 2020 r.

19 kwietnia 2021

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r.

26 sierpnia 2020

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2020 r.

22 maja 2020

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Zobacz wszystkie

Raporty EBI

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2017

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2016

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2015

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 2 ZA ROK 2015

3 sierpnia 2021

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2014