Skip to main content

Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe”

By Bieżące, Bieżące 2020, Raporty

Raport bieżący 20/2020 Korekta 13 sierpnia 2020 r. Korekta raportu bieżącego 20/2020 – „Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A.” z dnia 27 lipca 2020 roku Podstawa…

Read More