Skip to main content

CI GAMES S.A. (10/2023) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

By Bieżące, Bieżące 2023, Raporty

Raport bieżący nr: 10/2023 Data: 8 lutego 2023 Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe Temat: Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8…

Read More

CI GAMES S.A. (5/2023) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 r.

By Bieżące, Bieżące 2023, Raporty

Raport bieżący numer: 5/2023 Data: 27 stycznia 2023 Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe Temat: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31…

Read More