Skip to main content
Bez kategorii

Informacja prasowa nt. ugody zawartej pomiędzy CI Games oraz Deck13 Interactive

By 3 lutego 201628 maja, 2021No Comments

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Deck13 Interactive GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („Deck13”) podpisały Poufną Umowę Ugody („Ugoda”), której przedmiotem jest zawarcie porozumienia w sporze istniejącym między Spółką i Deck13 wynikłego na tle wykonywania umowy o współpracy łączącej Spółkę i Deck13 („Umowa”). Przedmiotem Umowy była produkcja gry „Lords of the Fallen”, która została wykonana przez Deck13 i wydana przez Spółkę. Obie strony pracowały ciężko nad produkcją oraz wypuszczeniem na rynek gry „Lords of the Fallen”. Obie strony wyrażają ubolewanie, że po wzajemnej współpracy pozwoliły do powstania przedmiotowego sporu prawnego. Jednocześnie, zarówno Spółka jak i Deck13 są usatysfakcjonowane treścią Ugody i obie strony widzą możliwość wzajemnej współpracy nad kolejnymi projektami lub przedsięwzięciami biznesowymi w przyszłości.