INFORMACJE KONTAKTOWE

 • Adres: CI Games S.A.
  ul. Twarda 18
  00-105 Warszawa, Polska

 • Tel: +48 22 718 35 00

 • Fax: +48 22 718 35 01

 • info@cigames.com

INFORMACJE KONTAKTOWE

 • Address: CI GAMES UK Limited
  Highbridge Oxford Road, UXBRIDGE
  UB8 1HR, Middlesex

INFORMACJE KONTAKTOWE

 • Address: CI Games USA Inc.
  405 Lexington Avenue, 26th floor
  NY 10174, New York

INFORMACJE KONTAKTOWE

 • Address: CI GAMES MEDITERRANEAN PROJECTS
  AV. Diagonal 437, P.2 PTA.2
  08036, Barcelona

INFORMACJE KONTAKTOWE

 • Address: CI GAMES BUCHAREST STUDIO SRL
  Dr. Staicovici street 33-35 Sector 5
  Bucharest

Polityka Niezamówionych Treści

Wprowadzenie

CI Games S.A. („CIG”) ani pracownicy, współpracownicy lub inni przedstawiciele CIG nie rozpatrują niezamawianych treści/ materiałów, tj. między innymi, ale nie wyłącznie:
przedkładanych CIG pomysłów na grę, produkt, technologię, proces, plany produkcyjne, plany marketingowe, nowe nazwy produktów lub usług, nowe użycie produktów lub usług znajdujących się już w obiegu („Przedłożenia”). CIG rekomenduje zatem powstrzymanie się przed wysyłaniem/ przekazaniem CIG w inny sposób jakichkolwiek niezamówionych pomysłów, kreatywnych prac, prac koncepcyjnych, grafik lub wszelkiego innego rodzaju prac w jakiejkolwiek formie lub formacie. Jeżeli mimo powyższego zalecenia CIG ktokolwiek decyduje się na przekazanie CIG ww. treści, dowolną drogą i w dowolny sposób, czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność, zaś wszelkie Przedłożenia wobec CIG będą podlegały poniższym zasadom określającym Politykę CIG w zakresie niezamówionych treści(Przedłożeń).

 
Zasady Przedłożenia

Przekazując CIG wszelkie treści (dokonując Przedłożenia), wyrażają Państwo zgodę na to, że:

a) Przedłożenia, w tym cała ich treść/ zawartość, z chwilą ich doręczenia CIG, stają się własnością CIG w zakresie dopuszczanym przez prawo, bez jakiejkolwiek formy rekompensaty i/lub wynagrodzenia dla ich autorów/ osób przekazujących;

b) CIG ma prawo do ponownego dystrybuowania i/lub użycia takich Przedłożeń, włączając ich zawartość, w jakikolwiek sposób i dla jakichkolwiek celów;

c) CIG nie ma obowiązku rozpatrzenia Przedłożenia ani udzielenia odpowiedzi na Państwa list, e-mail etc.;

d) CIG nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Przedłożeń.